Gender(on)gelijkheden op het gebied van tewerkstelling

In het algemeen is de arbeidsparticipatie van personen van Belgische origine hoger (73%) dan van personen van vreemde origine. De Socio-economische Monitoring maakt duidelijk dat vrouwen van vreemde origine qua tewerkstelling met een dubbele ongelijkheid moeten afrekenen: het feit dat ze vrouw zijn én het feit dat ze een vreemde
origine hebben.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een man van vreemde origine (10%) is groter dan tussen een vrouw van Belgische origine en een man van Belgische origine (6%). Parallel daarmee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een vrouw van Belgische origine (27%) ook groter
dan tussen een man van vreemde origine en een man van
Belgische origine (23%).

De laatste jaren worden die verschillen kleiner, onder meer omdat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen
in het algemeen terugloopt.

Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen naargelang hun origine

Bron: Socio-economische monitoring 2015 : Arbeidsmarkt en origine, FOD Werk en Interfederaal Gelijkekansencentrum

Ik weet nog niet of ik in België blijf na mijn studies. Op dit moment hou ik van het idee om hier mijn opleiding af te maken. We zien nog wel verder…

Louis Van Ginneken

Studeren, uitgaan en uitslapen worden dagelijkse prik. Brussel wordt al snel een tweede thuis.

Ik ontmoet veel mensen en stuit ook op oude vrienden uit Frankrijk.

Kent migratie grote genderverschillen bij de Fransen ?

In 2015 was 49% van de migranten in België een vrouw. Tussen 1992 en 2009 waren er evenveel mannen als vrouwen onder de Franse migranten
in België. Sinds 2009 is het aantal Franse vrouwen gestegen in vergelijking met het aantal
Franse mannen. Voor andere nationaliteiten zijn de migratiestromen veel vrouwelijker, zoals voor sommige Oost-Europese landen (Rusland, Oekraïne).

Verhouding vrouwen in de migratiestromen naar België

Bron: Rijksregister – Statistics Belgium, berekeningen door Myria

Ik krijg mijn rijksregisternummer en mijn Belgische verblijfskaart nadat ik 17 euro verwerkingskosten heb betaald.

Na drie uur wachten wordt de procedure opgestart. Een politieagent zal in de loop van de maand langskomen om te controleren of ik wel degelijk op het opgegeven adres woon.

De ochtend daarna meld
ik me aan bij het vreemdelingenloket van
de gemeente Elsene.

Op de universiteit vragen ze me om me in te schrijven op de gemeente.

Geen probleem: via een Facebook-groep voor Franse studenten in Brussel, kom ik aan alle info die ik nodig heb.

De afspraak verloopt heel fijn. Diezelfde avond contacteren
ze me nog om
te bevestigen.

Ik heb wat tijd om de buurt te verkennen. De stad is mooi,
zelf de grijze wolken die samenpakken boven de Brusselse daken kunnen
mijn humeur niet verpesten.

Er staan veel zoekertjes online. Ik vind een adres dat perfect lijkt: op 15 minuten stappen van de faculteit, 450 euro alles inbegrepen, sympathieke en rustige huisgenoten. Ik neem meteen contact op en kan diezelfde namiddag nog
op bezoek.

Ongelijke spreiding

De spreiding van de bevolking met een vreemde nationaliteit in ons land is heel variabel. Veel vreemdelingen wonen in de Brusselse agglomeratie. In sommige Brusselse gemeenten wonen zelfs bijna evenveel vreemdelingen als Belgen. Dat is bijvoorbeeld zo voor Sint-Gillis (48,2%), Elsene (47,6%)
en Etterbeek (45,8%).

Er is ook een rechtstreeks verband tussen waar immigranten zich vestigen en plaatsen waar bepaalde nationaliteiten al decennialang verblijven. Zo wonen er heel veel mensen uit de buurlanden in de grensgebieden.
De gemeenten langs de Nederlandse,
Duitse en Franse grens zijn erg in trek
bij Nederlanders, Duitsers en Fransen.

Nombre d'étrangers par commune
au 1er janvier 2015

Source : Registre national - Statistics Belgium, calculs Myria

Ik mag enkele dagen logeren bij mijn nicht die al drie jaar in Brussel woont en werkt.
De tijd om een kot te zoeken.

Anderhalf uur en enkele euro’s later ben ik er al. Brussel is toegankelijk en cooler volgens mijn vrienden die ervoor kozen hier
te komen studeren.

Uit welk land komen de meeste immigranten in België? ?

De Fransen stonden lange tijd bovenaan het klassement van internationale immigraties naar België. Sinds 2014 moeten ze de Roemenen laten voorgaan. In 2015 waren er 14 964 Roemeense immigraties tegenover 14 692 Franse immigraties.

Legale immigratie naar België in 2015 volgens nationaliteit

En wat met de studenten?

In 2014 telden we ongeveer 30 000 aanvragen voor een visum voor lang verblijf voor België. Een derde van die aanvragen ging om studentenvisa. 79% van die visumaanvragen werden toegekend, goed voor een totaal van 7 449 studentenvisa die voor België werden afgeleverd aan burgers van buiten de EU. In het Franstalige hoger onderwijs is 1 student op 5 geen Belg. De studenten uit een EU-land zijn met drie keer meer dan de studenten uit landen van buiten de EU. De meeste vreemde studenten zijn Fransen (1 op 2)
Bron: Observatoire de l’Enseignement supérieur

Bron: Nationaal Register, Statistics Belgium, berekeningen Myria

Op mijn twintigste slaag ik in de ingangsproeven voor een architectuurschool in Parijs en in Brussel. Bij mijn ouders in Parijs blijven zie ik niet meer zitten, ik wil er graag tussenuit! Ik ga
voor Brussel.

Gender(on)gelijkheden op het gebied van tewerkstelling

In het algemeen is de arbeidsparticipatie van personen van Belgische origine hoger (73%) dan van personen van vreemde origine. De Socio-economische Monitoring maakt duidelijk dat vrouwen van vreemde origine qua tewerkstelling met een dubbele ongelijkheid moeten afrekenen: het feit dat ze vrouw zijn én het feit dat ze een vreemde
origine hebben.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een man van vreemde origine (10%) is groter dan tussen een vrouw van Belgische origine en een man van Belgische origine (6%). Parallel daarmee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een vrouw van Belgische origine (27%) ook groter
dan tussen een man van vreemde origine en een man van
Belgische origine (23%).

De laatste jaren worden die verschillen kleiner, onder meer omdat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen
in het algemeen terugloopt.

Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen naargelang hun origine

Bron: Socio-economische monitoring 2015 : Arbeidsmarkt en origine, FOD Werk en Interfederaal Gelijkekansencentrum

De situatie is niet langer houdbaar.
Mijn werkmakkers denken aan andere opties. Ik moet mijn plannen herzien : een nieuw contract vinden, zelfstandige worden in België of terugkeren
naar Roemenië…

Mathilde VandenBussche

De werf ligt stil. In de media gaat het over ons en onze werkomstandigheden.

Nochtans werken we meestal
meer dan 40 uur per week…

We werken nu al drie maand op de werf. Maar sinds juli heeft niemand nog centen gezien.

De meeste Roemenen in Brussel
wonen in wijken met
onuitspreekbare namen

Onmogelijk om in de Europese wijk te wonen. Met mijn Belgisch loon kan ik me dat bijlange niet veroorloven.

Meer mannen of meer vrouwen?

Van alle Roemeense immigranten die in 2015 in België aankwamen, zijn de mannen in de meerderheid (62%). Ter vergelijking: voor de Polen ligt die verhouding op 53%. Wanneer men kijkt naar het geheel van de personen die verblijven in België op 1 januari 2015, zijn de genderverschillen minder uitgesproken; we constateren dat er 54% Roemeense mannen zijn, maar wat de Polen betreft, zijn er eerder meer vrouwen (52%) dan mannen (48%).

Aandeel mannen en vrouwen in de migratiestromen naar België

Bron: Nationaal Register, Statistics Belgium, berekeningen Myria

In Brussel beginnen we aan de bouw van een bijgebouw van de Europese instellingen
aan het Schumanplein.

Ik reis af met een groepje kerels die van overal in Roemenië komen. Er wordt niet veel gepraat…

Gedetacheerde werknemers

Detachering is een procedure waarbij een bedrijf dat in het buitenland is gevestigd en een contract in België binnenhaalt, zijn werknemers naar hier stuurt. Ze betalen hun sociale bijdragen in hun herkomstland maar genieten van Belgische loonvoorwaarden. Tussen 2008 en 2015 is het aantal gedetacheerde werknemers uit Roemenië vervijfvoudigd, na de toetreding van het land tot de EU. Maar nog voor de Roemenen komen de Nederlanders, de Polen, de Fransen en de Portugezen als belangrijkste nationaliteiten van gedetacheerde werknemers in België.

Detachering van werknemers

De mannen uit Polen, Roemenië en Bulgarije werken vaak in de bouwsector, terwijl vrouwen uit deze 3 landen oververtegenwoordigd zijn in de schoonmaaksector via dienstencheques.

De bouw zou de sector zijn waarin de meeste inbreuken gebeuren. Werknemers lopen er meer risico om terecht te komen in minder goede werkomstandigheden of om het slachtoffer te worden van mensenhandel (Jaarverslag 2014 van de Sociale Inspectie).

Het betaalt sociale lasten in Roemenië en niet in België. Binnen een maand vertrek ik.

Het bedrijf biedt een tijdelijk contract van 18 maanden aan als gedetacheerd werknemer... Het bedrijf doet alle nodige stappen.

Kenmerken van de Roemeense en Poolse migraties

Typisch voor de Roemeense en Poolse migraties is dat mannen tussen de 25 en 44 jaar licht oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met vrouwen uit diezelfde leeftijdscategorie. De verklaring zit ‘m vooral in de redenen waarom ze migreren.

Aantal Roemeense en Poolse migranten in 2015 in functie van hun leeftijd

Gendergebonden activiteiten

De bouw is de belangrijkste activiteitensector voor mannen uit de EU-12 die in België verblijven. Voor vrouwen uit de EU-12 is dat de schoonmaaksector, vooral dankzij het systeem van de dienstencheques. De jobmogelijkheden in de bouwsector verklaren ongetwijfeld waarom iets meer mannen naar België komen.

Bron: Nationaal Register, Statistics Belgium, berekeningen Myria

Ik hoorde dat een Roemeens bedrijf bouwvakkers aanwerft om in België te gaan werken. Waarom niet?

Ik ben 27. Ik werk al jaren in de bouw... Maar in de huidige crisis is het moeilijk om nog werk te vinden.

Ik ben geboren in Blaj, een stadje van 20.000 inwoners in het midden van Roemenië.

Is migratie
gender-
gerelateerd ?

Er zijn 3% migranten
in de hele wereld
49% daarvan zijn vrouwen Myriatics#6 buigt zich het gender Iedere migrant heeft zijn verhaal Volg hier de levensloop van 4 personages een Franse
migrant
een Syrische
migrant
een Somalische
migrant
een Roemeense
migrant

Is migratie
gendergerelateerd ?

Zo eindigt
mijn verhaal
Maar elk verhaal
is anders
Ga verder
en ontdek
de andere
levenslopen
download
Myriatics #6
of raadpleeg
de andere tools
van Myria

De situatie in mijn streek in Syrië is onhoudbaar.
De frontlijn ligt nu maar enkele kilometers veraf meer…

Ik beslis om alleen op verkenning te vertrekken en laat mijn werk, mijn familie, mijn vrienden en mijn land achter, op zoek naar een beter en veiliger leven in Europa.

Migratie

De algemene definitie van migratie omvat het overschrijden van een grens en duidt dus op verplaatsingen tussen landen. De redenen voor die verplaatsingen verschillen van mens tot mens.

Migratiestromen in de wereld

Bron: Verenigde Naties, 2015

Internationale migratie: waar komen migranten vandaan en waar gaan ze naartoe ?

De focus ligt vaak op migratiebewegingen van ontwikkelingslanden naar westerse landen. Dat doet soms vergeten dat de stromen tussen de landen van het Zuiden even groot zijn dan de stromen van het Zuiden naar het Noorden. 33% van de internationale verplaatsingen gaan van het Zuiden naar het Noorden en 32% tussen landen van het Zuiden. De overgrote meerderheid van de mensen die een land in oorlog ontvluchten, trekken naar een buurland.

Na een moeizame reis beland ik in Turkije. In de migranten-kampen hier zitten veel landgenoten. Iedereen
wil verder reizen
naar Griekenland.

Ik onderhandel dagenlang met een mensensmokkelaar om met een boot naar Griekenland te varen. Allemaal op eigen risico.


Na Macedonië doorkruist
te hebben, kom ik aan
in Servië. De bevolking
is heel vijandig.

De grens met Hongarije
is afgesloten door
de regering.

Ik geraak uiteindelijk
in België nadat ik
kon meeliften met
een jong koppel.

Ik heb verschillende dagen in een tentenkamp gewacht voor ik me kon inschrijven als asielzoeker.

Daarna heb ik maanden in de gebouwen van een oude jeugdinstelling verbleven die als opvang waren ingericht. Er was niets anders te doen dan te wachten.

Vluchtelingenstatuut

De Conventie van Genève (ondertekend in 1951) bepaalt wie een vluchteling is en wat de voorwaarden zijn om van het internationale beschermingsstatuut te kunnen genieten. Artikel 1 van de Conventie definieert een vluchteling als iedere persoon die vreest “voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging” en die “zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”.

Aantal asielzoekers in 2015

Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, Eurostat, berekeningen Myria

Van asielaanvraag tot vluchtelingenstatuut

Als een asielzoeker op basis van zijn persoonlijke verhaal beantwoordt aan de erkenningscriteria, dan wordt hij beschouwd als erkende vluchteling en krijgt hij een onbeperkt verblijfsrecht in België.

Zijn alle asielzoekers mannen?

Van alle asielzoekers die in 2015 in België aankwamen, waren 72% mannen en 28% vrouwen. De landen vanwaar de meeste asielzoekers kwamen, waren Syrië, Irak en Afghanistan.

Na 101 dagen wachten werd ik eindelijk officieel erkend als vluchteling.

Hangt je erkenning als vluchteling af van je geslacht?

De erkenningsgraad van een internationale bescherming (vluchteling en subsidiaire bescherming) ligt voor alle nationaliteiten samen iets hoger bij vrouwen die asiel vragen dan bij mannen. In 2015 was 55,6% van de beslissingen voor vrouwen positief tegenover 53,3% voor mannen.

Toekenning van een internationale bescherming in functie van het geslacht

Bron: CGVS, berekeningen door Myria

Maakt de herkomstnationaliteit een verschil?

De erkenningsgraad van asielaanvragen kan sterk verschillen tussen mannen en vrouwen van dezelfde nationaliteit. Zo ligt de erkenningsgraad bij de Syriërs gelijk terwijl hij bij de Afghanen veel hoger ligt voor vrouwen dan voor mannen.

Het duurt nog een eeuwigheid voor mijn ingenieursdiploma wordt erkend.
Na verschillende weigeringen heb ik eindelijk werk gevonden als informaticus voor een multinational bedrijf.

Ik heb recht op maatschappelijke bijstand, onderwijs en zo nodig hulp van het OCMW. Ik kan ook een procedure tot gezinshereniging opstarten.

Chloé Le Bart

Gender(on)gelijkheden op het gebied van tewerkstelling

In het algemeen is de arbeidsparticipatie van personen van Belgische origine hoger (73%) dan van personen van vreemde origine. De Socio-economische Monitoring maakt duidelijk dat vrouwen van vreemde origine qua tewerkstelling met een dubbele ongelijkheid moeten afrekenen: het feit dat ze vrouw zijn én het feit dat ze een vreemde
origine hebben.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een man van vreemde origine (10%) is groter dan tussen een vrouw van Belgische origine en een man van Belgische origine (6%). Parallel daarmee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een vrouw van Belgische origine (27%) ook groter
dan tussen een man van vreemde origine en een man van
Belgische origine (23%).

De laatste jaren worden die verschillen kleiner, onder meer omdat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen
in het algemeen terugloopt

Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen naargelang hun origine

Bron: Socio-economische monitoring 2015 : Arbeidsmarkt en origine, FOD Werk en Interfederaal Gelijkekansencentrum

Vandaag ontving ik een postpakket van mijn man. Daarin een volledig dossier voor mijn aanvraag tot gezinshereniging en uitleg over hoe ik uit Somalië kan vertrekken met mijn dochter.

Migranten: vooral vluchtelingen?

In België zijn de asielstromen minder groot dan de andere immigratiestromen. In 2015 werden 133.085 internationale immigraties geregistreerd en telden we 38.990 asielzoekers.
De verhouding tussen die twee indicatoren ligt op 3 asielzoekers voor 10 immigraties. De immigratie in België wordt trouwens gedomineerd door burgers uit de EU-28 (66%). Wereldwijd is de migratie tussen landen van het Noorden goed voor 28% van alle migratiebewegingen.De focus ligt vaak op migratiebewegingen van ontwikkelingslanden naar westerse landen. Daardoor vergeten we soms dat de stromen tussen de landen van het Zuiden even groot zijn dan de stromen van het Zuiden naar het Noorden. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, maken de migraties van het Zuiden naar het Noorden maar 33% uit van
alle migratiebewegingen in de wereld. Naast asiel komen migranten uit landen van buiten de EU naar België om heel wat andere redenen zoals gezinshereniging, studies of werk.

Asielaanvraag

Asiel is een vorm van internationale bescherming die wordt gegeven aan mensen die ze aanvragen en die voldoen aan de criteria van de Conventie van Genève. Die criteria gelden voor personen die vervolging vrezen wegens hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuiging. Een asielzoeker is dus iemand die het statuut van vluchteling wil bekomen of die wil genieten van subsidiaire bescherming.

Het vluchtelingenstatuut, een ‘politiek’ statuut?

De criteria voor vervolging zijn ruimer dan louter verbonden
aan situaties van geweld of oorlog. Zo kunnen de seksuele geaardheid of de vrees voor genitale mutilatie in sommige landen beschouwd worden als criteria voor vervolging. Dat verklaart mee waarom we hogere erkenningscijfers
vaststellen bij vrouwen uit Guinee of Somalië.

We moeten op de Belgische ambassade in Nairobi in
Kenia zien te geraken.

Gedaan met de angst voor milities, het geweld en de dreiging om besneden te worden.

Wat is gezinshereniging?

Gezinshereniging refereert naar het recht op een gezinsleven. Wie in België verblijft en een gezinslid in het buitenland heeft (partner, kind, ouder), kan dat gezinslid onder bepaalde voorwaarden naar België
laten komen.

Door vrouwen verkregen visa voor gezinshereniging

Bron : FOD Buitenlandse Zaken, berekeningen Myria

In België

Gemiddeld hebben 65% van de beslissingen die in 2015 zijn genomen – positief of negatief – over visumaanvragen voor gezinshereniging betrekking op vrouwen.

Ik verkoop mijn laatste juwelen om een ticket naar Kenia te kopen. Pokkeduur maar we hebben geen andere keuze…

In de Belgische ambassade
geef ik onze papieren af en
ook het dossier dat mijn man heeft voorbereid.

Er lijkt geen eind te komen aan de procedure. Maandenlang ga ik elke week naar de ambassade met mijn dochter om te zien hoe mijn dossier opschiet. Bovendien moeten we met een DNA-attest de band tussen mijn dochter en haar vader bewijzen.

Op een dag loopt de procedure eindelijk af. De ambtenaar geeft ons onze visa en ik koop meteen twee vliegtickets.

Behandeling van aanvragen

In absolute cijfers worden er meer visa aan vrouwen afgeleverd omdat ze met meer zijn die ze aanvragen. Toch zijn er geen significante verschillen in de behandeling van de aanvraag in functie van het geslacht: zowel de verhouding positieve beslissingen als de behandelingsduur van de visumaanvraag lopen gelijk voor mannen en vrouwen. De behandelingsduur varieert daarentegen sterk in functie van de nationaliteit van de begunstigde.

Behandelingsduur van visumaanvragen voor gezinshereniging per nationaliteit

Bron : FOD Buitenlandse Zaken, berekeningen Myria

Twee weken later stijgen
we op richting België.
Bestemming Brussel.

Na alle veiligheidscontroles
zie ik eindelijk mijn man terug.
Het is eeuwen geleden dat we mekaar nog zagen. Ik huil in zijn armen, eindelijk zijn we veilig.

De dag daarna gaan we naar de gemeente. We hebben een afspraak om ons er officieel in te schrijven.

Enkele dagen later klopt de politie op onze deur. Ik ben bang. Ik weet niet wat er gebeurt. Mijn man stelt me gerust : de politie is er gewoon om na te gaan of we wel op het adres wonen dat we hebben opgegeven.

Nu is alles in orde. Ik moet nu ook werk beginnen zoeken. Dat wordt moeilijker dan gedacht… Er zijn maar weinig werkgevers geïnteresseerd in mijn profiel.

Amaury CLD

Gender(on)gelijkheden op het gebied van tewerkstelling

In het algemeen is de arbeidsparticipatie van personen van Belgische origine hoger (73%) dan van personen van vreemde origine. De Socio-economische Monitoring maakt duidelijk dat vrouwen van vreemde origine qua tewerkstelling met een dubbele ongelijkheid moeten afrekenen: het feit dat ze vrouw zijn én het feit dat ze een vreemde
origine hebben.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een man van vreemde origine (10%) is groter dan tussen een vrouw van Belgische origine en een man van Belgische origine (6%). Parallel daarmee is het verschil in arbeidsparticipatie tussen een vrouw van vreemde origine en een vrouw van Belgische origine (27%) ook groter
dan tussen een man van vreemde origine en een man van
Belgische origine (23%).

De laatste jaren worden die verschillen kleiner, onder meer omdat het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen
in het algemeen terugloopt.

Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen naargelang hun origine

Bron: Socio-economische monitoring 2015 : Arbeidsmarkt en origine, FOD Werk en Interfederaal Gelijkekansencentrum